Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nastaveni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nastaveni [2017/03/13 11:07]
ece [Nastavení serverů Z39.50]
nastaveni [2017/03/13 11:07] (aktuální)
ece
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Nastavení systému ===== ===== Nastavení systému =====
 [[nastaveni:​z39.50_servery|Nastavení serverů Z39.50 pro stahování záznamů]] [[nastaveni:​z39.50_servery|Nastavení serverů Z39.50 pro stahování záznamů]]
- ==== Katalog národní knihovny ==== + 
-  Zdroj: NKC +
-  Popisek: Katalog Národní knihovny +
-  Hostitelský počítač: aleph.nkp.cz +
-  Port: 9991 +
-  DB: NKC-UTF +
-  Formát záznamu: FI +
-  Formát přenosu: usmarc +
-  Autentizace:​ Nepravda +
- +
-==== Souborný katalog ČR ==== +
- +
-  Zdroj: SKC +
-  Popisek: Souborný katalog +
-  Hostitelský počítač: aleph.nkp.cz +
-  Port: 9991 +
-  DB: SKC-UTF +
-  Formát záznamu: FI +
-  Formát přenosu: usmarc +
-  Autentizace:​ Nepravda +
- +
-==== Profily Jednotné informační brány ==== +
-=== Vytvoření profilu === +
-O vytvoření profilů je možné požádat na portále JIB http://​info.jib.cz/​pro-knihovny/​prebirani-zaznamu/​prebirani +
- +
-Pro jeden profil lze vybrat maximálně pět zdrojů, je však možné vytvořit více profilů (např. podle jazyka, typu zdrojů apod.) +
- +
-Při vyplňování formuláře v poli "​požadovaná znaková sada" zvolte "​UTF-8"​ a v poli "​požadovaný formát"​ zvolte "MARC 21". +
- +
- +
-===  Nastavení zdroje pro profily JIB === +
- +
-  Zdroj: (Doplňte název zdroje podle vytvořeného profilu) +
-  Popisek: Profil JIB +
-  Hostitelský počítač: www.jib.cz +
-  Port: 9991 +
-  DB: (Doplňte název databáze podle vytvořeného profilu) +
-  Formát záznamu: FI +
-  Formát přenosu: usmarc +
-  Autentizace:​ Nepravda +
  
 ===== Úprava OPACu ===== ===== Úprava OPACu =====
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/nastaveni.txt · Poslední úprava: 2017/03/13 11:07 autor: ece