Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


evergreen_translations

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
evergreen_translations [2017/02/28 11:52]
ece [How to translate Evergreen (useful tips for translators)]
evergreen_translations [2017/02/28 11:53] (aktuální)
ece [How to translate Evergreen (useful tips for translators)]
Řádek 82: Řádek 82:
     - terms used in ICT (like protocols names), ​     - terms used in ICT (like protocols names), ​
     - SQL entities, ​     - SQL entities, ​
-    - names of the countries and languages,  +    - names of countries and languages,  
-    - names of the providers etc.+    - names of providers etc.
   - **Pay attention to symbols representing specific characters** \\ It is necessary to add  newline or space to your translation ​ if it is used in the original string.   - **Pay attention to symbols representing specific characters** \\ It is necessary to add  newline or space to your translation ​ if it is used in the original string.
   - **In some cases, some parts of strings should not be translated. It concerns particularly:​** \\    - **In some cases, some parts of strings should not be translated. It concerns particularly:​** \\ 
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/evergreen_translations.txt · Poslední úprava: 2017/02/28 11:53 autor: ece