Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doplnky_a_rozsireni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
doplnky_a_rozsireni [2016/10/11 16:42]
ece [Šablony]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Doplňky, rozšíření a šablony ====== 
-===== Šablony ===== 
-  *[[doplnky:​marc_xml|Katalogizační šablony]]  ​ 
-  *[[doplnky:​tiskove_sablony|Tiskové šablony pro výpisy a potvrzení]] 
-===== Obálky knih ===== 
- 
- 
-[[doplnky_a_rozsireni:​obalky_knih|Dokumentace]] k implementaci obálek ze serveru [[http://​www.obalkyknih.cz | obalkyknih.cz]] 
- 
-===== Zotero v Evergreenu ===== 
- 
-viz [[doplnky_a_rozsireni:​zotero|Zotero]] 
- 
- 
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/doplnky_a_rozsireni.1476196961.txt.gz · Poslední úprava: 2016/10/11 16:42 autor: ece