Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


uisk:registrace_ctenare

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
uisk:registrace_ctenare [2018/11/08 21:06]
uisk-nemcova
uisk:registrace_ctenare [2018/11/18 21:09] (aktuální)
uisk-nemcova
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-Na dokumentu ​se pracuje.+Tento manuál pojednává o registraci nového čtenáře, kterou od začátku provádí knihovník. Pro informace o registraci čtenáře, který ​se předregistroval vyplněním webového formuláře,​ klikněte na manuál [[uisk:​registrace_predregistrovanych_ctenaru|]]. 
 + 
  
   - Pro registraci nového čtenáře v menu klikněte na **//​Výpůjčka//​** → //​**Registrovat čtenáře**//​. Objeví se formulář pro registraci čtenáře. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​registrace_ctenare.jpg |}} \\ \\    - Pro registraci nového čtenáře v menu klikněte na **//​Výpůjčka//​** → //​**Registrovat čtenáře**//​. Objeví se formulář pro registraci čtenáře. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​registrace_ctenare.jpg |}} \\ \\ 
Řádek 11: Řádek 13:
 === Poznámky === === Poznámky ===
  
-  * Povinná pole lze nakonfigurovat ​v //**Library Settings Editor**// (**//​Administrace → Lokální administrace → Library Settings Editor//​**).+  * Povinná pole lze nastavit ​v //**Library Settings Editor**// (**//​Administrace → Lokální administrace → Library Settings Editor//**)((Nastavení může provést pouze pracovník s příslušným oprávněním)).
   * Lze vytvořit statistické kategorie pro informace sledované Vaší knihovnou, které nejsou ve výchozích čtenářských záznamech.   * Lze vytvořit statistické kategorie pro informace sledované Vaší knihovnou, které nejsou ve výchozích čtenářských záznamech.
-  * Tyto kategorie mohou být nakonfigurovány ​v //​**Statistical Categories Editor**// (//​**Administrace → Lokální administrace → Statistical Categories Editor**//​). +  * Tyto kategorie mohou být nastaveny ​v //​**Statistical Categories Editor**// (//​**Administrace → Lokální administrace → Statistical Categories Editor**//)((Nastavení může provést pouze pracovník s příslušným oprávněním)). 
-  * Účty personálu mohou být zároveň čtenářskými účty+  * Účty personálu mohou být zároveň čtenářskými účty((v praxi je však vhodnější pro půjčování knih personálem vytvořit další účet pouze s oprávněními pro čtenáře)) 
-  * Je třeba zvolit **//Hlavní skupinu ​oprávnění//**, než bude fungovat ​možnost **//​Aktualizovat datum expirace//​**,​ neboť skupina oprávnění určuje datum vypršení platnosti. ​+  ​Aby bylo možné **//​Aktualizovat datum expirace//​**, je nutné nejdříve zvolit //**Hlavní skupinu oprávnění**//​, neboť skupina oprávnění určuje datum vypršení platnosti. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/uisk/registrace_ctenare.1541711168.txt.gz · Poslední úprava: 2018/11/08 21:06 autor: uisk-nemcova