Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:registrace_pracovni_stanice

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spok:registrace_pracovni_stanice [2019/06/25 15:54] (aktuální)
ece vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Adresa webového služebního klienta a registrace pracovní stanice ======
 +
 +
 +Obecný přístup do služebního klienta v katalogu SPOK se nachází na adrese ​ https://​mojzis.jabok.cuni.cz/​eg/​staff
 +
 +Tuto adresu mohou využívat všechny knihovny, které nepoužívají upravené výstupy pro přihlášky čtenáře.
 +Pokud použijete tuto adresu služebního klienta, při vyhledávání v katalogu se Vám zobrazí rozhraní katalogu [[https://​spok.jabok.cuni.cz|SPOK]] (viz obrázek).
 +
 +{{::​staff-spok.jpg?​600| Ukázka rozhraní pro pokročilé vyhledávání ve služebním klientovi při využití rozhraní SPOK (adresy https://​spok.jabok.cuni.cz/​eg/​staff) ​ }} 
 +
 +
 +
 +===== Samostatné adresy služebního klienta pro jednotlivé knihovny SPOK=====
 +
 +V případě, že vaše knihovna používá upravené výstupy pro tisk přihlášky čtenáře, použijte adresu přizpůsobeného rozhraní. Tuto adresu můžete použít také v případě, že pro vyhledávání v katalogu chcete využívat přizpůsobené rozhraní katalogu Vaší knihovny (na obrázku níže je ukázka rozhraní pro pokročilé vyhledávání na samostatné adrese Jáchymky)
 +
 +{{:​staff-jachymka.jpg?​600|Ukázka rozhraní pro pokročilé vyhledávání ve služebním klientovi při využití rozhraní Jáchymky}}
 +
 +
 +==== Adresy samostatných rozhraní: ====
 +
 +  * Člověk v tísni: https://​clovekvtisni.jabok.cuni.cz/​eg/​staff
 +  * Hospic dobrého pastýře: https://​dobrypastyr.jabok.cuni.cz/​eg/​staff
 +  * Jáchymka: https://​jachymka.jabok.cuni.cz/​eg/​staff
 +  * KDS: https://​kds.jabok.cuni.cz/​eg/​staff
 +  * Knihovna Jabok: https://​knihovna.jabok.cuni.cz/​eg.staff
 +
 +===== První přihlášení a registrace pracovní stanice =====
 +
 +Při prvním přihlášením se dostanete na obrazovku s žádostí o registraci pracovní stanice. ​
 +{{ :​sluzebni_klient:​photo_rps.jpg |}}
 +  - Vytvořte jedinečný název pracovní stanice. Např. "​výpůjčky"​ nebo "​knihovna"​ apod. - můžete také jako jméno pracovní stanice ponechat standardní název počítače (který se zobrazuje jako výchozí volba).
 +  - V poli //​**"​Organizace"​**//​ vyberte z rozbalovacího menu zkratku knihovny, do které patří daná pracovní stanice (počítač).
 +  - Klepněte na položku //​**"​Registrovat"​**//​.
 +  - Poté, co potvrdíte, že nová pracovní stanice je uvedena v nabídce //​**"​Pracovní stanice"​**//​ registrovaná tímto prohlížečem,​ klepněte na tlačítko //​**"​Použít"​**//​. Nově registrovaná pracovní stanice by měla být na přihlašovací stránce automaticky vybrána.
 +  - Nyní je možné přihlásit se do služebního klienta Evergreenu - vyplňte //​**"​Přihlašovací jméno"​**//​ a //​**"​Heslo"​**//​.
 +
 +
 +[[sluzebni_klient:​registrace_pracovni_stanice|Obecná dokumentace k registraci pracovní stanice]]
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/registrace_pracovni_stanice.txt · Poslední úprava: 2019/06/25 15:54 autor: ece