Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:osobni_udaje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
spok:osobni_udaje [2018/10/26 09:50]
ece
spok:osobni_udaje [2018/11/13 20:23] (aktuální)
ece
Řádek 13: Řádek 13:
 | Služební údaje | Zálohy knihovního systému - veškerá data v databázi knihovního softwaru | Poskytování služeb registrovaným uživatelům,​ ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů,​ informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK | Oprávněné zájmy zpracovatele a správců údajů | Provozovatel SPOK (administrátor systému) | Uchování na záložním serveru provozovatele (stejné zabezpečení jako knihovní server) | Zabezpečeno hesly | 1 týden |Úplné vymazání dat | | Služební údaje | Zálohy knihovního systému - veškerá data v databázi knihovního softwaru | Poskytování služeb registrovaným uživatelům,​ ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů,​ informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK | Oprávněné zájmy zpracovatele a správců údajů | Provozovatel SPOK (administrátor systému) | Uchování na záložním serveru provozovatele (stejné zabezpečení jako knihovní server) | Zabezpečeno hesly | 1 týden |Úplné vymazání dat |
 | Osobní údaje žadatelů o registraci | Registrační údaje: Jméno, příjmení,​ adresa (povinně), telefon, e-mail, uživatelské jméno (nepovinné) | Žádost o uzavření smlouvy o registraci do některé z knihoven zapojených ve SPOK | Souhlas s poskytnutí osobních údajů | Pracovníci dané knihovny v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních | Elektronicky v databázi knihovního systému | Zabezpečení hesly | Při dokončení registrace jsou data automaticky přesunuta do čtenářského konta - viz základní a další údaje registrovaných uživatelů. V případě nedokončené registrace (žadatel se nedostaví do knihovny k uzavření smlouvy) jsou údaje smazány obvykle ​ po 30 dnech od odeslání žádosti (nebo dle nastavení knihovny). | Úplné vymazání dat| | Osobní údaje žadatelů o registraci | Registrační údaje: Jméno, příjmení,​ adresa (povinně), telefon, e-mail, uživatelské jméno (nepovinné) | Žádost o uzavření smlouvy o registraci do některé z knihoven zapojených ve SPOK | Souhlas s poskytnutí osobních údajů | Pracovníci dané knihovny v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních | Elektronicky v databázi knihovního systému | Zabezpečení hesly | Při dokončení registrace jsou data automaticky přesunuta do čtenářského konta - viz základní a další údaje registrovaných uživatelů. V případě nedokončené registrace (žadatel se nedostaví do knihovny k uzavření smlouvy) jsou údaje smazány obvykle ​ po 30 dnech od odeslání žádosti (nebo dle nastavení knihovny). | Úplné vymazání dat|
 +
 +{{ :​spok:​spok_zpracovani_a_uchovani_osobnich_udaju.xlsx |Tabulka s přehledem zpracovávaných údajů ke stažení}} (XLSX, 8 kB)
  
 Další informace najdete na stránce [[o_evergreenu:​bezpecnost_a_ochrana_udaju|]] Další informace najdete na stránce [[o_evergreenu:​bezpecnost_a_ochrana_udaju|]]
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/spok/osobni_udaje.1540547423.txt.gz · Poslední úprava: 2018/10/26 09:50 autor: ece