Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:carove_kody

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
spok:carove_kody [2019/01/31 14:20]
ece [Použití kódů typu EAN 13]
spok:carove_kody [2019/01/31 15:14] (aktuální)
ece
Řádek 17: Řádek 17:
   * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu   * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu
  
-^POZOR: délka přiděleného prefixu a také délka přírůstkového čísla, která je zde uvedena, platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů - v případě, že jde o větší knihovnu, je prefix kratší a přírůstkové ​číslo delší ^+^POZOR: délka přiděleného prefixu a také délka přírůstkového čísla, která je zde uvedena, platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů - v případě, že jde o větší knihovnu, je prefix kratší a a počet znaků pro přírůstková ​čísla je delší ^
  
  
Řádek 24: Řádek 24:
 \\ {{:​spok:​ean13.png|}} ​ \\ \\ {{:​spok:​ean13.png|}} ​ \\
 Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem "​3"​ na konci, kód ale bude interpretován jako "​2045768 00001" ((pokud čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak)) Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem "​3"​ na konci, kód ale bude interpretován jako "​2045768 00001" ((pokud čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak))
 +
 +
 +
 +==== Použití kódů typu Code39 ====
 +Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:
 +
 +
 +** XXXXXYYYYY** ​ (celkem 10 čísel pro kód bez kontrolního znaku) ((typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakem, z praktických důvodů však doporučujeme v knihovně použít variantu bez kontrolního znaku))
 +
 +  * **XXXXX** označuje čísla ​ přiděleného prefixu, ​ o který knihovna žádá v NTK (viz výše)
 +  * **YYYYY** označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná ​ nulami)
 +
 +
 +^POZOR: délka přiděleného prefixu a také délka přírůstkového čísla, která je zde uvedena, platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů - v případě, že jde o větší knihovnu, je prefix kratší a a počet znaků pro přírůstková čísla je delší ^
 +
 +**Příklad kódu typu Code 39:** Exemplář s číslem "​1"​ v knihovně, které byl přidělen prefix 45768: \\
 +
 +{{:​spok:​code39.png|}}
  
 ===== Konvence pro čárové kódy ve společném katalogu Evergreen ===== ===== Konvence pro čárové kódy ve společném katalogu Evergreen =====
Řádek 101: Řádek 119:
  
 ===== Generování/​tisk čárových kódů a průkazů ===== ===== Generování/​tisk čárových kódů a průkazů =====
-Při vytváření čárových kódů doporučujeme,​ aby kontrolní ​číslice ​čárového kódu nebyla na štítku uvedena "​lidsky ​čitelnými" ​číslicemi (v programu GLabels je to standardní nastavení).+Při vytváření čárových kódů ​typu code39 ​doporučujeme,​ aby byl použit ​čárový kód bez kontrolního znaku, který se při lépe čte při případné manipulaci s kódy bez čtečky
 ==== Software na generování čárových kódů ==== ==== Software na generování čárových kódů ====
   * [[http://​glabels.org/​ | Software gLabels]] (pro tisk čárových kódů v operačním systému Linux)   * [[http://​glabels.org/​ | Software gLabels]] (pro tisk čárových kódů v operačním systému Linux)
Řádek 116: Řádek 134:
   - Vynechání kontrolní číslice (Do Not Transmit EAN-13 Check Digit)   - Vynechání kontrolní číslice (Do Not Transmit EAN-13 Check Digit)
   - Aktivace funkce odesílání čísel jako znaků numerické klávesnice (Send numbers as Keypad Data) ((Bez tohoto nastavení se číslice čárových kódů načtou jako české znaky s diakritikou.))   - Aktivace funkce odesílání čísel jako znaků numerické klávesnice (Send numbers as Keypad Data) ((Bez tohoto nastavení se číslice čárových kódů načtou jako české znaky s diakritikou.))
 +  - Aktivace přenášení kontrolního znaku ISBN (Enable Check Digit Transmission) - přenese se všech 13 znaků ISBN, včetně kontrolního kódu - (využívá se např. vyhledávání záznamů podle ISBN při stahování záznamů přes Z39.50). Toto nastavení není podporováno všemi čtečkami  ​
  
 Uvedená doporučení platí pro čtečky ve výchozím nastavení. Doporučujeme se pro jistotu nejdříve uvést čtečku do výchozího stavu naskenováním kódu "​Recall Defaults"​ (obnovit výchozí nastavení). Uvedená doporučení platí pro čtečky ve výchozím nastavení. Doporučujeme se pro jistotu nejdříve uvést čtečku do výchozího stavu naskenováním kódu "​Recall Defaults"​ (obnovit výchozí nastavení).
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/carove_kody.txt · Poslední úprava: 2019/01/31 15:14 autor: ece