Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:carove_kody

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
spok:carove_kody [2019/01/31 14:20]
ece [Použití kódů typu EAN 13]
spok:carove_kody [2019/01/31 15:14] (aktuální)
ece
Řádek 17: Řádek 17:
   * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu   * **C** označuje kontrolní znak čárového kódu
  
-^POZOR: délka přiděleného prefixu a také délka přírůstkového čísla, která je zde uvedena, platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů - v případě, že jde o větší knihovnu, je prefix kratší a přírůstkové číslo delší ^+^POZOR: délka přiděleného prefixu a také délka přírůstkového čísla, která je zde uvedena, platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů - v případě, že jde o větší knihovnu, je prefix kratší a a počet znaků pro přírůstková čísla je delší ^
  
  
Řádek 24: Řádek 24:
 \\ {{:spok:ean13.png|}}  \\ \\ {{:spok:ean13.png|}}  \\
 Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem "3" na konci, kód ale bude interpretován jako "2045768 00001" ((pokud čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak)) Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem "3" na konci, kód ale bude interpretován jako "2045768 00001" ((pokud čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak))
 +
 +
 +
 +==== Použití kódů typu Code39 ====
 +Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:
 +
 +
 +** XXXXXYYYYY**  (celkem 10 čísel pro kód bez kontrolního znaku) ((typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakem, z praktických důvodů však doporučujeme v knihovně použít variantu bez kontrolního znaku))
 +
 +  * **XXXXX** označuje čísla  přiděleného prefixu,  o který knihovna žádá v NTK (viz výše)
 +  * **YYYYY** označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná  nulami)
 +
 +
 +^POZOR: délka přiděleného prefixu a také délka přírůstkového čísla, která je zde uvedena, platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů - v případě, že jde o větší knihovnu, je prefix kratší a a počet znaků pro přírůstková čísla je delší ^
 +
 +**Příklad kódu typu Code 39:** Exemplář s číslem "1" v knihovně, které byl přidělen prefix 45768: \\
 +
 +{{:spok:code39.png|}}
  
 ===== Konvence pro čárové kódy ve společném katalogu Evergreen ===== ===== Konvence pro čárové kódy ve společném katalogu Evergreen =====
Řádek 101: Řádek 119:
  
 ===== Generování/tisk čárových kódů a průkazů ===== ===== Generování/tisk čárových kódů a průkazů =====
-Při vytváření čárových kódů doporučujeme, aby kontrolní číslice čárového kódu nebyla na štítku uvedena "lidsky čitelnými" číslicemi (v programu GLabels je to standardní nastavení).+Při vytváření čárových kódů typu code39 doporučujeme, aby byl použit čárový kód bez kontrolního znaku, který se při lépe čte při případné manipulaci s kódy bez čtečky
 ==== Software na generování čárových kódů ==== ==== Software na generování čárových kódů ====
   * [[http://glabels.org/ | Software gLabels]] (pro tisk čárových kódů v operačním systému Linux)   * [[http://glabels.org/ | Software gLabels]] (pro tisk čárových kódů v operačním systému Linux)
Řádek 116: Řádek 134:
   - Vynechání kontrolní číslice (Do Not Transmit EAN-13 Check Digit)   - Vynechání kontrolní číslice (Do Not Transmit EAN-13 Check Digit)
   - Aktivace funkce odesílání čísel jako znaků numerické klávesnice (Send numbers as Keypad Data) ((Bez tohoto nastavení se číslice čárových kódů načtou jako české znaky s diakritikou.))   - Aktivace funkce odesílání čísel jako znaků numerické klávesnice (Send numbers as Keypad Data) ((Bez tohoto nastavení se číslice čárových kódů načtou jako české znaky s diakritikou.))
 +  - Aktivace přenášení kontrolního znaku ISBN (Enable Check Digit Transmission) - přenese se všech 13 znaků ISBN, včetně kontrolního kódu - (využívá se např. vyhledávání záznamů podle ISBN při stahování záznamů přes Z39.50). Toto nastavení není podporováno všemi čtečkami  
  
 Uvedená doporučení platí pro čtečky ve výchozím nastavení. Doporučujeme se pro jistotu nejdříve uvést čtečku do výchozího stavu naskenováním kódu "Recall Defaults" (obnovit výchozí nastavení). Uvedená doporučení platí pro čtečky ve výchozím nastavení. Doporučujeme se pro jistotu nejdříve uvést čtečku do výchozího stavu naskenováním kódu "Recall Defaults" (obnovit výchozí nastavení).
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/carove_kody.txt · Poslední úprava: 2019/01/31 15:14 autor: ece