Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sluzebni_klient:otevirani_sluzebniho_klienta_s_prednastavenymi_panely

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sluzebni_klient:otevirani_sluzebniho_klienta_s_prednastavenymi_panely [2013/08/14 15:04]
ece
sluzebni_klient:otevirani_sluzebniho_klienta_s_prednastavenymi_panely [2013/08/14 15:12] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Otevření služebního klienta ve Windows s přednastavenými panely ====== ====== Otevření služebního klienta ve Windows s přednastavenými panely ======
-Po zadání přihlašovacích údajů do přihlašovacího okna služebního klienta Evergreenu se standardně otevře nové okno s panele ​vstupního portálu služebního klienta. Evergreen je však možné pomocí zástupce na ploše nastavit tak, aby se při spuštění otevřeno okno (nebo více oken) s předem definovanými panely (např. půjčování,​ vracení, status exempláře apod.)+Po zadání přihlašovacích údajů do přihlašovacího okna služebního klienta Evergreenu se standardně otevře nové okno s panelem ​vstupního portálu služebního klienta. Evergreen je však možné pomocí zástupce na ploše nastavit tak, aby se při spuštění otevřeno okno (nebo více oken) s předem definovanými panely (např. půjčování,​ vracení, status exempláře apod.)
  
   - Nejprve je nutné vytvořit na ploše zástupce Služebního klienta Evergreenu. To je možné provést několika způsoby   - Nejprve je nutné vytvořit na ploše zástupce Služebního klienta Evergreenu. To je možné provést několika způsoby
-    - Na existujícím zástupci na ploše klikněte pravým tlačítkem myši a ikonu táhněte na místo, kde chcete zástupce vytvořit. Poté tlačítko pusťte a z kontextové nabídky, která se tím otevře, zvolte //​**"​Kopírovat sem"​**// ​ \\  \\  {{:​wiki:​obr-dok:​navigace-vytvoreni_zastupce.png|}} \\ +    - Na existujícím zástupci na ploše klikněte pravým tlačítkem myši a ikonu táhněte na místo, kde chcete zástupce vytvořit. Poté tlačítko pusťte a z kontextové nabídky, která se tím otevře, zvolte //​**"​Kopírovat sem"​**//​ ​\\ ​ \\  {{:​wiki:​obr-dok:​navigace-vytvoreni_zastupce.png|}} \\ 
-    - Klikněte ​pravým tlačítkem na ikonu existujícího zástupce Služebního klienta Evergreenu na ploše a z kontextové nabídky vyberte položku //​**"​Odeslat"​**//​ --> //​**"​Plocha (vytvořit zástupce)"​**//​ \\ \\ {{:​wiki:​obr-dok:​navigace-vytvoreni_zastupce2.png|}} \\ \\ +    - Můžete také kliknout ​pravým tlačítkem na ikonu existujícího zástupce Služebního klienta Evergreenu na ploše a z kontextové nabídky vyberte položku //​**"​Odeslat"​**//​ --> //​**"​Plocha (vytvořit zástupce)"​**//​\\ \\ {{:​wiki:​obr-dok:​navigace-vytvoreni_zastupce2.png|}} \\ \\ 
-  -  Klikněte pravým tlačítkem na nově vytvořenou ikonu a z kontextové nabídky zvolte //​**"​Vlastnosti"​**//​. V poli //​**"​Cíl"​**//​ na kartě //​**"​Zástupce"​**//​ uvidíte cestu ke spuštění souboru, která je uzavřena do uvozovek. ​ \\  \\  {{:​sluzebni_klient:​navigace-vytvoreni_zastupce3.png|}} \\  \\+  - Klikněte pravým tlačítkem na nově vytvořenou ikonu a z kontextové nabídky zvolte //​**"​Vlastnosti"​**//​. V poli //​**"​Cíl"​**//​ na kartě //​**"​Zástupce"​**//​ uvidíte cestu ke spuštění souboru, která je uzavřena do uvozovek. ​ \\  \\  {{:​sluzebni_klient:​navigace-vytvoreni_zastupce3.png|}} \\  \\
   - Kurzor umístěte na konec uvedené cesty (za uvozovky) a po vložení mezery vkládejte parametry pro otevření příslušných panelů.   - Kurzor umístěte na konec uvedené cesty (za uvozovky) a po vložení mezery vkládejte parametry pro otevření příslušných panelů.
   - Po zadání parametrů doporučujeme nově vytvořené zástupce přejmenovat podle potřeby. Přejmenování je možné provést kliknutím pravým tlačítkem na ikoně zástupce a následným výběrem položky //​**"​Přejmenovat"​**//​ z kontextové nabídky.   - Po zadání parametrů doporučujeme nově vytvořené zástupce přejmenovat podle potřeby. Přejmenování je možné provést kliknutím pravým tlačítkem na ikoně zástupce a následným výběrem položky //​**"​Přejmenovat"​**//​ z kontextové nabídky.
Řádek 13: Řádek 13:
 ^ Volby pro jednotlivá rozhraní služebního klienta ^^ ^ Volby pro jednotlivá rozhraní služebního klienta ^^
 | -ILScheckin | Rozhraní pro vracení | | -ILScheckin | Rozhraní pro vracení |
-| -ILScheckout | rozhraní ​pro půjčování | +| -ILScheckout | Rozhraní ​pro půjčování | 
-| -ILSurl <​url/​constant>​ | otevření specifické stránky rozhraní | +| -ILSurl <​url/​constant>​ | Otevření specifické stránky rozhraní | 
-| -ILSnew | otevření ​ nového okna klienta | +| -ILSnew | Otevření ​ nového okna klienta | 
-| -ILStab | otevření nového prázdného panelu | +| -ILStab | Otevření nového prázdného panelu | 
-| -ILSnew_default | otevření nového okna klienta s předdefinovaným panelem |+| -ILSnew_default | Otevření nového okna klienta s předdefinovaným panelem |
 | -ILSoffline/​-ILSstandalone | Otevření samostatného offline rozhraní (pro práci bez připojení k serveru) | | -ILSoffline/​-ILSstandalone | Otevření samostatného offline rozhraní (pro práci bez připojení k serveru) |
-| -ILSlogin | otevření přihlašovací stránky |+| -ILSlogin | Otevření přihlašovací stránky |
 ^Volby pro konkrétní stránky služebního klienta ^^ ^Volby pro konkrétní stránky služebního klienta ^^
 | -ilsurl XUL_PATRON_DISPLAY |Panel s vyhledávání čtenářů | | -ilsurl XUL_PATRON_DISPLAY |Panel s vyhledávání čtenářů |
Řádek 36: Řádek 36:
   * Chceme-li např., aby se po spuštění klienta otevřely panely s rozhraním //"​Půjčování"//,​ //"​Vracení"//,​ //"​Hledání v katalogu"//​ a jeden //"​čistý"​ panel//, zadáme za cíl programu následující parametry: \\ -ilscheckout -ilscheckin -ilsurl XUL_OPAC_WRAPPER -ilstab .   * Chceme-li např., aby se po spuštění klienta otevřely panely s rozhraním //"​Půjčování"//,​ //"​Vracení"//,​ //"​Hledání v katalogu"//​ a jeden //"​čistý"​ panel//, zadáme za cíl programu následující parametry: \\ -ilscheckout -ilscheckin -ilsurl XUL_OPAC_WRAPPER -ilstab .
  
-  * Chceme-li ​otevřít ​klienta s dvěma otevřenými okny, z nichž v jednom budou otevřeny panely Půjčování a Vracení a v druhém Nový záznam MARC a Z39.50, zadáme parametry v následujícím tvaru: \\ -ilscheckin -ilscheckout -ilsnew -ilsurl XUL_MARC_NEW -ilsurl XUL_Z3950_IMPORT+  * Chceme-li ​spustit ​klienta s dvěma otevřenými okny, z nichž v jednom budou otevřeny panely ​//"Půjčování"// ​//"Vracení"// ​a v druhém ​//"Nový záznam MARC"// ​//"Z39.50"//, zadáme parametry v následujícím tvaru: \\ -ilscheckin -ilscheckout -ilsnew -ilsurl XUL_MARC_NEW -ilsurl XUL_Z3950_IMPORT
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/sluzebni_klient/otevirani_sluzebniho_klienta_s_prednastavenymi_panely.txt · Poslední úprava: 2013/08/14 15:12 (upraveno mimo DokuWiki)