Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


knihovna_jabok:mvs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
knihovna_jabok:mvs [2018/01/18 15:00]
ece [Vyhledání knihovny v evidenci]
knihovna_jabok:mvs [2019/04/09 15:51] (aktuální)
zuzanaz [Půjčení požadovaného dokumentu]
Řádek 40: Řádek 40:
 Ostatní údaje vyplňte stejně, jako u běžných čtenářů (adresa knihovny, e-mailová adresa, telefon) Ostatní údaje vyplňte stejně, jako u běžných čtenářů (adresa knihovny, e-mailová adresa, telefon)
 ===== Půjčení požadovaného dokumentu ===== ===== Půjčení požadovaného dokumentu =====
-  - Ve čtenářském kontě žádající knihovny půjčte požadovanou knihu+  - Ve čtenářském kontě žádající knihovny půjčte požadovanou knihu (pokud je kniha vypůjčená,​ knihu rezervujte na čtenářské konto dané knihovny a o této skutečnosti informujte knihovnu)
   - Vytištěný výpis výpůjček vložite do knihy   - Vytištěný výpis výpůjček vložite do knihy
   - Knihu zabalite do bublinové obálky, napiště adresu atd. a předejte sekretářce k odeslání. ​   - Knihu zabalite do bublinové obálky, napiště adresu atd. a předejte sekretářce k odeslání. ​
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/knihovna_jabok/mvs.txt · Poslední úprava: 2019/04/09 15:51 autor: zuzanaz