Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


katalogizace:uprava_exemplare

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
katalogizace:uprava_exemplare [2019/12/10 20:58]
ece [Úprava vlastností exempláře]
katalogizace:uprava_exemplare [2019/12/10 21:03] (aktuální)
ece
Řádek 8: Řádek 8:
 ====== Úprava exempláře v rozhraní pro status exempláře ====== ====== Úprava exempláře v rozhraní pro status exempláře ======
  
-  - V rozhraní pro Status exempláře načtěte čárový kód exempláře (případně čárové kódy více exemplářů najednou) +  - V hlavním menu na zelené liště klikněte na položku //**"Hledat"**// a poté zvolte z nabídky //**"Vyhledat jednotku podle čárového kódu"**//
-  - Označte všechny exempláře, které chcete upravit zaškrtnutím pole pro výběr řádku.+  - Otevře se  rozhraní pro Status exempláře. Zde  načtěte čárový kód exempláře (případně čárové kódy více exemplářů najednou) 
 +  - Označte exemplář, případně všechny exempláře, které chcete upravit zaškrtnutím pole pro výběr řádku.
   - Klikněte na tlačítko //**"Akce"**// a Z nabídky vyberte v sekci //**"Upravit"**// položku //**"Exempláře"**// (viz obrázek) \\ {{:katalogizace:uprava_exemplare2.png|}} \\   - Klikněte na tlačítko //**"Akce"**// a Z nabídky vyberte v sekci //**"Upravit"**// položku //**"Exempláře"**// (viz obrázek) \\ {{:katalogizace:uprava_exemplare2.png|}} \\
   - Poté, co se otevře tabulka pro úpravu vlastností exempláře, upravte potřebné vlastnosti exempláře   - Poté, co se otevře tabulka pro úpravu vlastností exempláře, upravte potřebné vlastnosti exempláře
   - Uložte vlastnosti exempláře kliknutím na tlačítko //**"Uložit a zavřít"**//    - Uložte vlastnosti exempláře kliknutím na tlačítko //**"Uložit a zavřít"**// 
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/katalogizace/uprava_exemplare.txt · Poslední úprava: 2019/12/10 21:03 autor: ece